Thema

Get Fit 2 G-sport

G-sport is de verzamelnaam voor elke sportbeoefening of aangepaste beweegvorm van personen met beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening. Hierbij wordt er gericht naar 8 doelgroepen namelijk; blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, personen met autismespectrumstoornissen, personen met chronische aandoeningen, personen met fysieke beperking zonder rolstoel, personen met fysieke beperking met rolstoel, personen met psychische kwetsbaarheid en personen met een verstandelijke beperking. Er is dan ook een groot arsenaal aan sporten beschikbaar, waarbij G-sport Vlaanderen graag helpt de juiste sport voor jou te vinden. Gezien de grote variabiliteit in sporten, is het dan ook niet simpel om het blessurerisico van G-sporters in kaart te brengen. Want ondanks er vele positieve effecten van het beoefenen van sport zijn, zijn er ook een aantal blessure die door het uitvoeren van G-sport kunnen ontstaan.

G-sport

Get fit to G-sport.png

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan G-sporters het vaakst geblesseerd geraken: 

  • Schouder
  • Lage rug
  • Elleboog
  • Bovenbeen
  • Knie

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij G-sporters: 

  • Spierspasmen
  • Peesontstekingen schouder, elleboog, pols & knie
  • Verrekkingen van de spieren
  • Lage rugklachten
  • Kneuzingen

 

 

Risicofactoren

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporters, topsporters, … Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

Leeftijd

Leeftijd

Men zag dat atleten tussen de 18 en 25 jaar meer kans hadden op het oplopen van een acute blessure, maar dat atleten tussen de 35 en 63 jaar algemeen de meeste blessures hadden.

Discipline
Beperking
Trainingsvolume
Fysieke fitheid
Team vs individueel
Eerdere blessure
Curve Belasting Belastbaarheid.png

Get Fit 2 Sport blessurepreventie programma

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om het risicovol gedrag te verminderen en het preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben. Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel en heeft als doel de belastbaarheid van de sporter te verhogen. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert. Door het regelmatig uitvoeren van rompstabilisatie-, kracht-, balans-, techniekoefeningen en stretching stijgt de belastbaarheid van de sporter met een positief effect op het blessurericiso en sportprestaties als gevolg. 

Sluiten