Thema

Get Fit 2 Climb

Klimmen betekent omhoog gaan. Het is een fysieke activiteit die kan worden uitgevoerd in de open lucht zoals in klimgebieden op rotsen, in bergen en soms zelfs op ijs maar ook op artificiële klimmuren in klimhallen. De klim- en bergsport kent meerdere disciplines en kan je recreatief of competitief beoefenen. Klimsport bevordert je balans en lenigheid alsook je kracht in de benen en armen. Alhoewel klimmen dikwijls als een risicosport wordt gezien, hoeft er geen onnodig gevaar te zijn; goed materiaal en goede, veilige klimtechniek aanleren beperkt alvast het risico op ernstige verwondingen. Ondanks de vele positieve effecten van het beoefenen van sport, zijn er ook een aantal blessures die door het beoefenen van klimmen kunnen ontstaan.

Klimmen

GF2Climb.png

Meest voorkomende blessures

De lichaamsdelen waaraan klimmers het vaakst geblesseerd geraken:

  • Pols en vingers
  • Enkel
  • Elleboog
  • Schouder
  • Hoofd en nek

Het type blessure die het vaakst gezien wordt bij klimmers:

  • Ligamentair letsel aan de vinger(s)
  • Overbelasting pezen ter hoogte van de elleboog, vinger(s) en pols
  • Verrekkingen
  • Kneuzingen en oppervlakkige huidletsels
  • Botbreuken

Risicofactoren

Blessures ten gevolge van sport kan iedereen overkomen; beginnende sporters, oudere sporters, topsporters, … Iedereen is vatbaar voor een blessure! Verschillende factoren spelen een rol spelen in het ontstaan van een blessure; de combinatie van intrinsieke (= persoonsgebonden) en extrinsieke (= omgevingsgebonden) risicofactoren maakt een sporter vatbaar voor het oplopen van een sportblessure.

BMI

BMI

Klimmers met een hoger BMI hebben een grotere kans op het oplopen van een blessure voornamelijk tijdens boulderen. Dit kan te wijten zijn aan de vorm van de klimmuren, waarbij de routes vaak gemaakt worden met zeer smalle hand- en voetstukken om deze uitdagend te maken. Daarnaast zorgt een hoger BMI er voor dat we meer kracht in onze handen zullen nodig hebben om te klimmen.

Ervaring
Discipline
Fysieke fitheid
Educatie
Eerdere blessure
Curve Belasting Belastbaarheid.png

Get Fit 2 Sport blessurepreventie programma

De preventie van sportblessures is niet een kwestie van het nemen van slechts één maatregel. Het komt erop neer om het risicovol gedrag te verminderen en het preventief gedrag te vergroten waarbij de focus gelegd wordt op de risicofactoren waar we wél invloed op hebben. Het uitvoeren van blessurepreventie oefeningen kunnen een onderdeel zijn van je training of een training in zijn geheel en heeft als doel de belastbaarheid van de sporter te verhogen. Net zoals bij je sportspecifieke training zal het effect van blessure preventieve oefeningen afhangen van de intensiteit en frequentie waarin je de oefeningen uitvoert. Door het regelmatig uitvoeren van rompstabilisatie-, kracht-, balans-, techniekoefeningen en stretching stijgt de belastbaarheid van de sporter met een positief effect op het blessurericiso en sportprestaties als gevolg. 

Balans

Bekijk document

Kracht

Bekijk document

Rompstabiliteit

Bekijk document

Stretching

Bekijk document
Sluiten